Grant

Projekt: VERTI jako digitální podnik

Číslo projektu: CZ.31.2.0/0.0/0.0/22_015/0003716

je spolufinancován Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy.

Cílem projektu je digitalizace celého výrobního procesu od zadání objednávky včetně expedice až po finální realizaci u koncového zákazníka.
Klíčovým prvkem této digitalizace je implementace nového systému ERP SAP.