Ideálna kancelária, velín alebo priestory pre vedúcich výroby. Prefabrikovaný MODULAR vo výrobných halách a skladoch elegantne oddeľuje kanceláriu od okolitého priestoru. Dokonale utlmí aj silný hluk z výroby alebo prevádzky a poskytne pracovníkom potrebný pokoj.

  • Výnimočne rýchla a bezprašná inštalácia
  • Zlepšenie pracovného prostredia oddelením čistých priestorov od výrobných priestorov
  • Účinne tlmí okolitý hluk
  • Budovu možno v prípade potreby prestavať a uzavretý priestor zväčšiť alebo zmenšiť

Prefabrikovaná budova MODULAR pozostáva z nosnej konštrukcie opláštenej pevnými panelmi ELEMENT. Do stien je možné inštalovať rozvody vzduchotechniky, klimatizácie a elektroinštálaciu.